Medezeggenschapsraad

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct met het onderwijs te maken hebben. De medezeggenschapsraad (MR) kan invloed uitoefenen op alles wat de school aangaat, zoals de begroting, ICT beleidsplan, formatie, schoolplan, vakantierooster, schoolgids enz.
De MR komt op voor de belangen van ouders, kinderen en personeel, waarbij zij tevens het belang van de school voor ogen houdt.

De MR op Aeresteijn bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. Leden worden voor 3 schooljaren gekozen. Indien nodig zal er voor nieuwe kandidaten in april/mei een oproep komen.
De MR komt 6 à 7 x per jaar bijeen en vergadert in de personeelskamer op Aeresteijn. De vergaderingen zijn openbaar en worden van tevoren aangekondigd in de ouderinformatie. Mocht u een vergadering willen bijwonen, kunt u dit van tevoren melden bij de secretaris.

Geplande vergaderdata voor het schooljaar 2018-2019

  • Maandag 13 mei 2019
  • Woensdag 3 juli 2019

Vanuit de MR wordt 1 lid afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Wij de Venen (GMR).
U kunt informatie en vastgestelde beleidsstukken inzien op de website van Wij de venen: www.wijdevenen.nl.

Samenstelling van de MR 2017-2018
Namens de ouders: 
    Eva Zwirs
    Petra Keijzer-de Jong
    Linda Verhaar
  
Namens het personeel: 
    Marina den Braber
    Simone Meijer (secretaris)
    Irma Egberts (GMR)

 

    
Door actief te zijn voor de MR kunt ook u invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. Wij stellen het zeer op prijs als u met ons wilt meedenken.
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u een e-mail sturen naar medezeggenschapsraad@aeresteijn.nl of een brief deponeren in de witte brievenbus die in de hal bij de hoofdingang hangt.

Natuurlijk kunt u ook één van de leden persoonlijk benaderen. Wij zullen uw vragen zorgvuldig en in vertrouwen behandelen.


Klik hier voor de notulen van 9 april 2019 - 4e vergadering.
Klik hier voor de notulen van 10 januari 2019 - 3e vergadering.
Klik hier voor de notulen van 14 november 2018 - 2e vergadering
Klik hier voor de notulen van september 2018 - 1e vergadering. 

2019 Basisschool Aeresteijn

Powered by BasisOnline