Medezeggenschapsraad

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct met het onderwijs te maken hebben. De medezeggenschapsraad (MR) kan invloed uitoefenen op alles wat de school aangaat, zoals de begroting, ICT beleidsplan, formatie, schoolplan, vakantierooster, schoolgids enz.
De MR komt op voor de belangen van ouders, kinderen en personeel, waarbij zij tevens het belang van de school voor ogen houdt.

De MR op Aeresteijn bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. Leden worden voor 3 schooljaren gekozen. Indien nodig zal er voor nieuwe kandidaten in april/mei een oproep komen.
De MR komt 6 à 7 x per jaar bijeen en vergadert in de personeelskamer op Aeresteijn. De vergaderingen zijn openbaar en worden van tevoren aangekondigd in de ouderinformatie. Mocht u een vergadering willen bijwonen, kunt u dit van tevoren melden bij de secretaris.

Geplande vergaderdata voor het schooljaar 2023-2024:

Klik op de datum om de notulen van de vergadering in te zien. 

Vanuit de MR wordt 1 lid afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Wij de Venen (GMR). Bij ons op school is dat Rianne Dijkman.
U kunt informatie en vastgestelde beleidsstukken inzien op de website van WIJ de Venen: www.wijdevenen.nl.

Samenstelling van de MR 2023-2024
Namens de ouders: 
    Annemiek Egberts-Mank (secretaris)
    Paul de Vries
    Linda van der Hoorn - den Haan
  
Namens het personeel: 
    Barend Vernooij
    Anoushka van Lingen
    Rianne Dijkman (GMR)

Door actief te zijn voor de MR kunt ook u invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. Wij stellen het zeer op prijs als u met ons wilt meedenken.
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u via het portaal van Social Schools een bericht sturen naar 'medezeggenschapsraad'. Het bericht komt dan bij alle leden van de MR terecht. Een persoonlijk bericht in Social Schools behoort ook tot de mogelijkheden. 

Natuurlijk kunt u ook één van de leden persoonlijk benaderen. Wij zullen uw vragen zorgvuldig en in vertrouwen behandelen.

Notulen van de MR vergaderingen van schooljaar 2023-2024 zijn hieronder beschikbaar:
- Jaarverslag MR schooljaar 2022/2023
- Verslag MR vergadering 04092023
- Verslag MR vergadering 15112023
- Verslag MR vergadering 19012024 (spoed)
- Verslag MR vergadering 05022024
- Verslag MR vergadering 20032024

2019 Basisschool Aeresteijn

Powered by BasisOnline