Medezeggenschapsraad

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct met het onderwijs te maken hebben. De medezeggenschapsraad (MR) kan invloed uitoefenen op alles wat de school aangaat, zoals de begroting, ICT beleidsplan, formatie, schoolplan, vakantierooster, schoolgids enz.
De MR komt op voor de belangen van ouders, kinderen en personeel, waarbij zij tevens het belang van de school voor ogen houdt.

De MR op Aeresteijn bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. Leden worden voor 3 schooljaren gekozen. Indien nodig zal er voor nieuwe kandidaten in april/mei een oproep komen.
De MR komt 6 à 7 x per jaar bijeen en vergadert in de personeelskamer op Aeresteijn. De vergaderingen zijn openbaar en worden van tevoren aangekondigd in de ouderinformatie. Mocht u een vergadering willen bijwonen, kunt u dit van tevoren melden bij de secretaris.

Geplande vergaderdata voor het schooljaar 2020-2021

  • Dinsdag 29 september 2020
  • Woensdag 25 november 2020
  • Dinsdag 9 februari 2021
  • Woensdag 31 maart 2021
  • Dinsdag 13 april 2021
  • Dinsdag 8 juni 2021
  • Woensdag 7 juli 2021

Vanuit de MR wordt 1 lid afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Wij de Venen (GMR). Bij ons op school is dat Marina den Braber.
U kunt informatie en vastgestelde beleidsstukken inzien op de website van Wij de venen: www.wijdevenen.nl.

Samenstelling van de MR 2020-2021
Namens de ouders: 
    Eva Zwirs
    Karen van de Velde (secretaris)
    Annemiek Egberts-Mank
  
Namens het personeel: 
    Marina den Braber (voorzitter en afgevaardigde GMR)
    Simone Meijer 
    Ester Plaisant van der Wal.

    
Door actief te zijn voor de MR kunt ook u invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. Wij stellen het zeer op prijs als u met ons wilt meedenken.
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u een e-mail sturen naar medezeggenschapsraad@aeresteijn.nl 

Natuurlijk kunt u ook één van de leden persoonlijk benaderen. Wij zullen uw vragen zorgvuldig en in vertrouwen behandelen.

Klik hier voor het verslag van de jaarvergadering van 5 oktober 2020
 

2019 Basisschool Aeresteijn

Powered by BasisOnline