Medezeggenschapsraad

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct met het onderwijs te maken hebben. De medezeggenschapsraad (MR) kan invloed uitoefenen op alles wat de school aangaat, zoals de begroting, ICT beleidsplan, formatie, schoolplan, vakantierooster, schoolgids enz.
De MR komt op voor de belangen van ouders, kinderen en personeel, waarbij zij tevens het belang van de school voor ogen houdt.

De MR op Aeresteijn bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. Leden worden voor 3 schooljaren gekozen. Indien nodig zal er voor nieuwe kandidaten in april/mei een oproep komen.
De MR komt 6 à 7 x per jaar bijeen en vergadert in de personeelskamer op Aeresteijn. De vergaderingen zijn openbaar en worden van tevoren aangekondigd in de ouderinformatie. Mocht u een vergadering willen bijwonen, kunt u dit van tevoren melden bij de secretaris.

Geplande vergaderdata voor het schooljaar 2019-2020

  • Woensdag 11 december 2019
  • Dinsdag 18 februari 2020
  • Woensdag 25 maart 2020
  • Dinsdag 19 mei 2020
  • Dinsdag 26 mei
  • Woensdag 8 juli 2020

Vanuit de MR wordt 1 lid afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Wij de Venen (GMR). Bij ons op school is dat Marina den Braber.
U kunt informatie en vastgestelde beleidsstukken inzien op de website van Wij de venen: www.wijdevenen.nl.

Samenstelling van de MR 2019-2020
Namens de ouders: 
    Eva Zwirs
    Karen van de Velde (secretaris)
    Annemiek Egberts
  
Namens het personeel: 
    Marina den Braber (voorzitter en afgevaardigde GMR)
    Simone Meijer 
    Ester Plaisant van der Wal.

 

    
Door actief te zijn voor de MR kunt ook u invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. Wij stellen het zeer op prijs als u met ons wilt meedenken.
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u een e-mail sturen naar medezeggenschapsraad@aeresteijn.nl 

Natuurlijk kunt u ook één van de leden persoonlijk benaderen. Wij zullen uw vragen zorgvuldig en in vertrouwen behandelen.

Klik hier voor het verslag van de jaarvergadering van 5 oktober 2020
Klik hier voor de notulen van 26 mei 2020.
 

2019 Basisschool Aeresteijn

Powered by BasisOnline