Aeresteijn is de enige school in het mooie dorp Langeraar.

Veel kinderen uit Langeraar en Papenveer weten de weg te vinden naar onze school.

Dat alle kinderen uit het dorp waarin ze wonen, ook naar de school 'om de hoek' gaan, zorgt ervoor dat de kinderen elkaar tegenkomen bij de voetbal, de muziekvereniging, de scouting, de gymvereniging.

Dat draagt bij aan een gevoel van verbinding met elkaar.
Samen maken we er wat van! 

Wat Aeresteijn speciaal maakt is Theatersteijn, zijn de talentenmiddagen en de techniekmiddagen. We geven goed gedegen onderwijs in de basisvakken en daarnaast vinden we het belangrijk om talenten van kinderen op álle gebieden verder te ontwikkelen.
Met kleuters werken we doelgericht. Binnen een thema zoeken we samenhangende activiteiten om die doelen te halen, waarbij het spelen centraal staat.

Aeresteijn, een bijzondere fase in je leven!

Aeresteijn, een school waar je zult leren
Aeresteijn, een school waar je onderwijs genietMissie

Aeresteijn is een basisschool.
We verzorgen onderwijs dat er op gericht is dat kinderen kennis en vaardigheden leren om zich competent, waardevol en verbonden te voelen in relatie tot de wereld om hen heen.


Aeresteijn is een open, katholieke school waar we geloven in het goede in ieder mens.
In de school heerst een sfeer die oprechtheid, acceptatie en geborgenheid uitstraalt.
Voor ons is elk kind authentiek.
In een gestructureerd klimaat begeleiden wij kinderen op verschillende niveau met moderne methodes en middelen.
Wij streven naar betrokkenheid en plezier zodat kinderen kunnen leren.
Kinderen en leerkrachten werken samen met ouders.
De leerkracht speelt in op wensen, behoeften en mogelijkheden van kinderen door te differentiëren in tijd, tempo, aanbod en niveau.
De organisatie binnen de school vormt een eenheid.
Er worden duidelijke afspraken gemaakt waar we elkaar aan mogen houden zodat alle betrokkenen zich wel bevinden.

2019 Basisschool Aeresteijn

Powered by BasisOnline