Huiswerkbeleid

Uitgangspunten:

De uitgangspunten zijn als volgt: 

  • Het onderwijsprogramma is van dien aard, dat huiswerk niet nodig is om de jaarstof af te krijgen.  

  • Huiswerk geven is bedoeld om een vaardigheid te ontwikkelen, die van belang is voor het verdere leven (leren plannen). Als school richten we ons op de proceskant (hoe) en op de productkant (wat).  

  • Huiswerk is niet bedoeld om kinderen met een achterstand weer op een gemiddeld niveau te krijgen. We gaan ervan uit dat de kinderen zo min mogelijk thuis moeten doen.  

  • Huiswerk kan dienen om kinderen net even over een hobbel in hun ontwikkeling heen te helpen, oefenen gedurende een korte periode. Hierover wordt overlegd met de ouders.  

  • Ouders stellen huiswerk maken en leren op prijs. Te veel huiswerk kan leiden tot spanningen binnen het gezin. In overleg met ouders wordt extra huiswerk besproken.  

  • Bij huiswerk geven wordt rekening gehouden met de verschillen tussen kinderen.  

  • Kinderen die meer huiswerk willen, overleggen hierover met de leerkracht.  

2019 Basisschool Aeresteijn

Powered by BasisOnline