Voorkoming lesuitval

Wij zullen er alles aan doen om lesuitval te voorkomen.

We hebben hier afspraken over vastgelegd.

Wanneer een leerkracht ziek is proberen wij de vervanging zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Uitgangspunt één is dat wij als school zo goed als mogelijk zorgen voor continuïteit van onderwijs in geval van ziekte, kinderen worden zo min mogelijk naar huis gestuurd.  

Uitgangspunt twee is daarbij dat de overige teamleden niet onverantwoord overbelast worden.  

Als een leerkracht ziek wordt of om een andere reden afwezig moet zijn vragen we altijd eerst een invaller aan bij onze vervangerspool RTC Cella. 
Vaak horen we pas op het allerlaatste moment of een invaller gevonden is of niet. 

We proberen zo tijdig mogelijk de afwezige leerkracht te vermelden in onze google-ouderagenda. 

Zodra wij het weten geven we dan ook via deze google-agenda aan wie de vervanger wordt. 

Als er ver van tevoren bekend is wie de vervanger is dan wordt dat gecommuniceerd via de ouderinformatie op vrijdag. 

 

Als RTC Cella geen vervanger kan bieden dan wordt gevraagd of er iemand van het eigen personeel extra wil en kan werken.  
Eventuele kosten voor kinderopvang worden vergoed. 
Wie mogen voor een enkele dag invallen, wie niet: 

  • Het is toegestaan om lerarenondersteuners en leraren, die nog in opleiding zijn in te zetten op voorwaarde dat het niet om structurele vervanging gaat en de opleiding van deze mensen niet ernstig belemmerd wordt.  

  • Er worden geen onbevoegde ouders ingezet als invalkracht. Ouders met een lesbevoegdheid zijn van harte welkom als invalkracht. 

  • De leerkrachten die die dag ingezet zouden worden op werkdrukvermindering en schoolkracht zal een groep vervangen waar de leerkracht onverwachts ziek is. De leerkracht die die dag eigenlijk vervangen zou worden om andere taken te doen houdt zijn dag tegoed. 

  • Directeuren en intern begeleiders zijn niet beschikbaar voor vervanging. 

 

2021-2022: 

Als er niemand is die de groep kan overnemen voor die eerste invaldag dan handelen we als volgt: 

 

Groepen 1 en 2: 
De ouders krijgen zo tijdig als mogelijk een pushmail via Schoudercom, waarin wordt aangegeven dat de leerkracht afwezig is en er geen invaller beschikbaar is en dat de kinderen dus thuisblijven die dag. Ouders die niet in staat zijn hun kinderen op te (laten) vangen mogen hun kind naar school brengen en wij verzorgen de opvang. Dit kan zijn in een andere kleutergroep in het meest gunstige geval.  

 

 

Groep 3: 
De ouders krijgen zo tijdig als mogelijk een pushmail via Schoudercom, waarin wordt aangegeven dat de leerkracht afwezig is en hoe op die dag de inval geregeld is. 
Als de vaste leerkracht ziek is in groep drie neemt in ieder geval in de ochtend de tweede leerkracht de hele groep, als deze leerkracht in staat is de hele dag in te vallen is dat fijn, als dat niet kan dan komen de kinderen om twaalf uur naar huis. Ouders die zelf geen opvang kunnen bieden of regelen laten dat weten en voor die kinderen zal opvang worden geboden tot twee uur. 

 

Groep 4 en 6: 
De ouders krijgen zo tijdig als mogelijk een pushmail via Schoudercom, waarin wordt aangegeven dat een leerkracht afwezig is en dat die dag het onderwijs in de drie stamgroepen zal worden gegeven. 

Als hier een leerkracht ziek is, kan dat in deze gang met elkaar worden opgelost. De organisatie voor die dag verandert dan wel in onderwijs op niveau naar onderwijs in drie stamgroepen. 

 

Groep 5 en 7: 

De ouders krijgen zo tijdig als mogelijk een pushmail via Schoudercom, waarin wordt aangegeven dat de leerkracht afwezig is en er geen invaller beschikbaar is en dat de kinderen dus thuisblijven die dag. Ouders die niet in staat zijn hun kinderen op te (laten) vangen mogen hun kind naar school brengen en wij verzorgen de opvang. Dit gebeurt dan in het eigen lokaal en er zal regelmatig een oogje in het zeil worden gehouden. 
Alle leerlingen komen wel 's morgens naar school om half negen om in de klas hun materiaal te verzamelen wat zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen. De weektaak staat altijd klaar op Classroom. 

 

Groep 8: 
De ouders krijgen zo tijdig als mogelijk een pushmail via Schoudercom, waarin wordt aangegeven dat een leerkracht afwezig is. 
De leerlingen van de zieke leerkracht werken thuis tenzij dat ongewenst is.  

Ouders die niet in staat zijn hun kinderen op te (laten) vangen mogen hun kind naar school laten gaan en wij verzorgen de opvang. Dit gebeurt dan in het eigen lokaal en er zal regelmatig een oogje in het zeil worden gehouden. 
Alle leerlingen komen wel 's morgens naar school om half negen om in de klas hun materiaal te verzamelen wat zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen. De weektaak staat altijd klaar op Classroom. 

 

Binnen WIJdevenen is beleid gemaakt op vervanging van zieke leerkrachten en dit is ter instemming naar de GMR gegaan. 

  

2019 Basisschool Aeresteijn

Powered by BasisOnline