Verlof aanvragen

Lees hier de regels over het aanvragen van verlof en vraag het gelijk aan.
Met betrekking tot het aanvragen van verlof voor uw leerplichtige kind (5-14 jaar) hanteren we verschillende soorten verlof.
  • Kortdurend verlof
  • Kortdurend bijzonder verlof 
  • Langdurig bijzonder verlof

Kortdurend verlof
Hieronder verstaan wij een bezoek aan een externe instantie, zoals de huisarts, tandarts e.d. Afwezigheid hiervoor is altijd toegestaan en u kunt dit via het school-ouder-communicatieportaal (nu Social Schools) doorgeven aan de leerkrachten van uw kind. 
Ook voor een begrafenis, waar u uw kind mee naar toe wilt nemen, hoeft geen verlof aangevraagd te worden.

Kortdurend bijzonder verlof (gewichtige omstandigheden)
Hieronder verstaan wij verlof vanwege bruiloften en andere bijzondere gebeurtenissen. Verlof aanvragen hiervoor verloopt via dit  formulier: Aanvraag extra verlof i.v.m. gewichtige omstandigheden 11 onder g.

Kortdurend bijzonder verlof (plichten voorvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging)
Het gaat hierbij over niet christelijke religieuze feestdagen. Zoals bijvoorbeeld suikerfeest en offerfeest.
Verlof aanvragen verloopt via dit formulier: _2021011813 - Aanvraag extra verlof i.v.m. gewichtige omstandigheden 11 onder g.docx

Kortdurend bijzonder verlof (vakantieverlof)
Wilt u verlof aanvragen voor een vakantie tijdens schooldagen, dan is het goed als u eerst deze checklist doorloopt. Mocht u dan concluderen dat u in aanmerking kunt komen voor een verlof, kunt u het formulier: Aanvraag extra velof i.v.m. de aard van het beroep 11 onder F. invullen.

Langdurig bijzonder verlof
Dit is verlof wat meer dan 10 dagen duurt. Hierover mag de school geen uitspraak doen maar de leerplicht. U kunt contact opnemen met de leerplichtambtenaar via: 
Nick van Veen
nveenvan@alphenaandenrijn.nl

2019 Basisschool Aeresteijn

Powered by BasisOnline