Schoolplan, Schoolgids, Katern Opbrengsten, Interne Auditrapport

Hier vindt u ons actuele schoolplan, de actuele schoolgids en het katern opbrengsten over het voorgaande jaar

Aeresteijn, de school voor en van álle kinderen in Langeraar en Papenveer.
Een school waar je de basis legt om die dingen te leren die nodig zijn om een mooi en goed leven te leiden.Schoolplan 2023-2027
Als school hebben we plannen met het oog op de toekomst.
Jaarlijks stellen we deze plannen bij en werken we ze uit.
In het schoolplan 2023-2027 vindt u die plannen kort omschreven.
Schoolplan 2327.docx
Hieruit ontstaat het jaarplan voor het  schooljaar 2023-2024.
Schooljaarplan Aeresteijn 2023-2024.docx


Schoolgids voorheen en nu.
In de schoolgids vindt u veel informatie over onze school.
Wij zullen de naam van de oude schoolgids gaan wijzigen in HANDBOEK AERESTEIJN.
Dit omdat het een lijvig naslagwerk is geworden.
Voor een kortere impressie van de school: Zie Vensters.
Vensters Scholen op de Kaart

En voor nog meer info het handboek:
Handboek Aeresteijn 2023 en volgende.pdf

Hierbij de verzamelstaat van de kwaliteitsdocumenten:
Verzamelstaat kwaliteitsbeleid school juni 2023.docx

In november hebben wij gebruik gemaakt van het aanbod voor een interne audit vanuit Wijdevenen.
Hierbij het rapport:
Auditrapport - Aeresteijn nov 2022.docx

2019 Basisschool Aeresteijn

Powered by BasisOnline