Heeft u luis geconstateerd?

Luis in je haar? Kammen maar!

De juiste aanpak kan voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt.

Regelmatige controles zorgen er voor dat een snelle behandeling mogelijk is.  Zo blijven kinderen elkaar niet besmetten. In ons protocol leest u hoe we dit samen met u willen aanpakken.

Hieronder vindt u het protocol en een verkort stappenplan.

Hoofdluisprotocol KBS Aeresteijn maart 2011.pdf

Stap 1
Neem contact op met de school (directie) en start dezelde dag met de behandeling.

Stap 2
De directie stelt de leerkracht(en) op de hoogte.

Stap 3
De leerkracht geeft de brief 'Melding hoofdluis' mee aan alle kinderen van de groep.

Stap 4
De werkgroep hoofdluis wordt door de directie op de hoogte gesteld.
Zij controleert op de eerstvolgende woensdag na de melding de betreffende
groep en de groepen met broertjes of zusjes.

Stap 5
Als  er hoofdluis wordt geconstateerd wordt dit met het kind en de leerkracht besproken.
(Het hebbben van luis wordt regelmatig in de klas besproken  en is geen taboe)

Stap 6
De directie neemt contact op met de ouders en vraagt indien mogelijk het kind in de klas op te halen.

Stap 7
De ouders behandelen hun kind nog diezelfde dag.

Stap 8
In de eerstvolgende Ouderinformatie volgt een bericht over de status van hoofdluis op
school.

2019 Basisschool Aeresteijn

Powered by BasisOnline