Heeft u luis geconstateerd?

Luis in je haar? Kammen maar!

De juiste aanpak kan voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt.

Regelmatige controles zorgen er voor dat een snelle behandeling mogelijk is.  Zo blijven kinderen elkaar niet besmetten. 

Hieronder vindt u een stappenplan.

Stap 1
Neem contact op met de school (directie) en start dezelfde dag met de behandeling.

Stap 2
De directie stelt de leerkracht(en) op de hoogte.

Stap 3
De leerkracht licht de ouders in van alle kinderen van de groep.

Stap 4
De werkgroep hoofdluis wordt door de directie op de hoogte gesteld.
Zij controleert op de eerstvolgende woensdag na de melding de betreffende
groep en de groepen met broertjes of zusjes.
hercontrole na twee weken.

Stap 5
Als  er hoofdluis wordt geconstateerd wordt dit met het kind en de leerkracht besproken.
(Het hebben van luis wordt regelmatig in de klas besproken  en is geen taboe).

Stap 6
De directie (via administratie) neemt contact op met de ouders en vraagt indien mogelijk het kind in de klas op te halen.

Stap 7
De ouders behandelen hun kind nog diezelfde dag. Behandelen is kammen.

Stap 8
In de eerstvolgende Ouderinformatie volgt een bericht over de status van hoofdluis op
school.

Dit staat er in de schoolgids:

12.11 Hoofdluis 

Elke woensdag na de vakantie komen ouders van de werkgroep hoofdluis controleren. Wanneer er hoofdluis wordt geconstateerd, wordt dit bij de coördinator van de luizenpluisouders gemeld.  
Zij licht de administratie in. 
De administratie neemt contact op met de ouders van de betrokken kinderen.  

De kinderen worden door de ouders opgehaald en er wordt thuis met kammen gestart. 

Daarna mogen de kinderen weer naar school. 
We volgen de richtlijnen van het RIVM: https://www.rivm.nl/hoofdluis . 

Het komt in het kort gezegd hierop neer: Luis in je haar ... kammen maar! 

In de eerste en tweede week na de eerste constatering vindt hercontrole plaats.  

Wanneer u zelf hoofdluis heeft geconstateerd bij uw kind, meld dit dan even bij de leerkracht van uw kind of bij de directie van de school.  

Om verspreiding van hoofdluis via jassen te voorkomen is besloten dat kinderen de luizenzakken permanent gebruiken.  
De luizenzakken moeten altijd in goede staat zijn. Wanneer dit niet het geval is moet de luizenzak vervangen worden. 

U kunt dit aangeven bij juf Miriam, zij zorgt dan voor een (gratis) nieuwe luizenzak. Aan het eind van groep 8 gaan de luizenzakken mee naar huis.  

Wij volgen het beleid van de GGD. 

2019 Basisschool Aeresteijn

Powered by BasisOnline