Klachtenregeling en contactpersonen

Klachtenregeling

Soms vinden op de locatie gebeurtenissen plaats waar medewerkers, ouders/verzorgers of leerlingen problemen mee hebben. Ze kunnen hierover in gesprek gaan met de betrokkenen of zelfs uiteindelijk een klacht indienen.

Een klacht indienen kan op elk moment. In veel gevallen is het beter te proberen het niet zo ver te laten komen. Dat kan door met elkaar in gesprek te gaan en samen naar een oplossing te zoeken. Iedere klacht is immers ook een advies voor de school.

Zo'n oplossing vinden is niet altijd makkelijk. Het vraagt inspanningen van de medewerker, ouders/verzorgers én van de school, die bereid moet zijn het gesprek aan te gaan. We laten u zien welke stappen u kunt nemen.

Het proces staat beschreven in onze klachtenregeling, die te vinden is op https://www.wijdevenen.nl/Klachtenregeling

Verder wijzen we u op de klokkenluidersregeling en de integriteitscode..
Ook te vinden op: https://www.wijdevenen.nl/Klachtenregeling
De klokkenluidersregeling is bestemd voor misstanden binnen een organisatie die een directe bedreiging voor de organisatie zelf vormen

Contactpersoon klachten oftewel interne contactpersoon

Probleempje….??!!

Wanneer u een probleem hebt, of ontevreden bent, dan staat de leerkracht van uw kind voor u klaar om het bespreekbaar te maken. Mocht u er samen met de leerkracht niet uit komen, dan kunt u bij Anneke Zantboer terecht. Als u samen met Anneke niet tot een oplossing komt, kunt u contact met mij opnemen. Ik kan u een luisterend oor bieden en bekijken per situatie wat de mogelijkheden verder zijn. Ook ben ik er voor uw kind(eren). Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal ik de klassen langs gaan om mij voor te stellen.

Contactpersoon:

Ik ben  Hava Eren (leerkracht). U kunt mij  bereiken op ons email adres contactpersoon.aeresteijn@wijdevenen.nl.


Wacht nooit te lang! Tenslotte gaat het om uw kind, onze leerling.

.

2019 Basisschool Aeresteijn

Powered by BasisOnline