Schoolplan, Schoolgids en Katern Opbrengsten

Hier vindt u ons actuele schoolplan, de actuele schoolgids en het katern opbrengsten over het jaar 2018-2019

Schoolplan 2019-2023
Als school hebben we plannen met het oog op de toekomst.
Jaarlijks stellen we deze plannen bij en werken we ze uit.
In het schoolplan 2019-2023 vindt u die plannen kort omschreven.

SchoolJAARplan Aeresteijn 2020-2021.docx

Schoolgids 2020-2021
In de schoolgids vindt u veel informatie over onze school.
Wij zullen de naam van de schoolgids gaan wijzigen in HANDBOEK AERESTEIJN.
Dit omdat het een lijvig naslagwerk is geworden.
Voor een kortere impressie van de school: Zie Vensters.

Schoolgids 2020-2021.docx

Katern Opbrengsten 2019-2020
In het Katern Opbrengsten verantwoorden wij ons over ons onderwijs van het afgelopen jaar.

Katern Opbrengsten Aeresteijn 2019 - 2020 versie juli 2020 geanonimiseerd.docx

2019 Basisschool Aeresteijn

Powered by BasisOnline